Bugetare. Proiectare. Execuție

Antemăsurătoare lucrare

Pentru evitarea neplăcerilor legate de cantitățile de lucrări omise sau supraestimate în proiect refacem antemăsurătoarea. Asumarea exactă a cantităților de lucrări din această fază o consideram importantă pentru realizarea la termenele stabilite și în bune condiții a proiectelor.

Ofertă de preţ configurată pe exigenţele şi bugetul clientului

Pornind de la oferta de bază, o configurăm astfel încât alegând materiale și soluții tehnice să ne încadrăm în exigențele și bugetul clientului. Pentru fiecare material propunem cel puțin trei variante cu analiza raport calitate-preț, pentru ca beneficiarul sa poată alege în cunoștință de cauza. Oferta conține separat poziție pentru material, manopera, utilaj și transporturi pentru  fiecare etapa de lucru, astfel se poate vedea clar din ce este compusa oferta respectiv soluțiile tehnice, tipurile de materiale și furnizorii acestora.

Lucrăm după proceduri tehnice de execuţie

Echipele sunt specializate și instruite astfel încât executarea lucrărilor se face doar în baza procedurilor tehnice de execuție date de producătorii materialelor folosite. Înainte de începerea fiecărei etape de lucrări se prezintă reprezentantului legal al beneficiarului aceste proceduri care conțin inclusiv tolerantele maxime admisibile de calitate. La finalizarea fiecărei etape de lucrări se întocmesc împreuna cu reprezentantul legal al beneficiarului procesele verbale de recepție calitativa.

Lucrăm pe grafic de execuţie

Graficul de execuție se întocmește în funcție de procedurile tehnice de execuție și de cerințele beneficiarului. Graficul da o imagine în timp real a executării lucrărilor, planificarea finanțării și asigura încadrarea în termenele de execuție stabilite.

Situaţii de lucrări întocmite în baza proceselor verbale de recepţie calitativă

Decontările se fac pe cantități real executate pe situații de lucrări întocmite pe baza proceselor verbale de recepție calitativa și cantitativa vizate de reprezentatul legal al beneficiarului.

Calitate garantată prin punerea la dispoziţie al unui cont de garanţii

Pentru a va întări încrederea ca executam asumat, vă punem la dispoziție un cont de garanții egal cu rata de profit, pe o perioadă de 6 luni de la semnarea procesului verbal de recepție finala a lucrărilor.

Organizare de şantier profesională

Șantierele noastre sunt astfel organizate încât sa satisfacă doua aspecte foarte importante pentru noi, și anume siguranța muncitorilor și imaginea beneficiarului.