Încă o saptămână plină de progrese s-a încheiat la Orțișoara. De această dată am lucrat la amenajarea accesului cu drumul județean 693, la compartimentările interioare și la instalațiile sanitare. Continuăm să depunem eforturi și să ne dedicăm proiectului cu pasiune și determinare. Fiecare etapă parcursă ne apropie tot mai mult de realizarea viziunii noastre. Vom continua să vă ținem la curent cu evoluția proiectului și cu noile realizări săptămânale.

––––––––

Another week full of progress has ended in Ortisoara. This time we worked on the arrangement of the access with county road 693, on the interior partitions and on the sanitary installations. We continue to strive and dedicate ourselves to the project with passion and determination. Each step taken brings us closer to achieving our vision. We will continue to keep you updated with the progress of the project and new weekly achievements.