Un alt proiect important în curs de finalizare este ferma zootehnică de la Araci. Lucrările de construcție s-au concentrat pe finalizarea montajului de dale prefabricate din hala de îngrășare, lucrându-se în paralel la pardoseala din dale, iluminatul exterior, traseele electrice din hală și amenajarea platformei exterioare. Săptămâna viitoare vor fi executate lucrări la traseele electrice exterioare, instalațiile electrice și post transformare.

––––––-

Another important project that is being completed is the livestock farm from Araci. Until now, the works have been focused on completing the installation of prefabricated tiles in the fattening hall. At the same time, we worked on the tile flooring, the exterior lighting, the electrical routes in the hall and the arrangement of the exterior platform. Next week we will work on the external electrical routes, electrical installations and post transformation.